- 100% REGENWATER 07-04-2019
- 100% REGENWATER

WIJ GEBRUIKEN 100% REGENWATER ALLES WORDT OPGEVANGEN EN GEBUFFERD.. 
- Alle regenwater wordt gebufferd voor hergebruik.

- Zo verkleinen we ook de kans op wateroverlast.

- Dat is alvast goed voor milieu en de grondwaterstand.


• Heraanleg van de eerste waterbuffer op 01-10-2018

 

 

 


• Heraanleg van de tweede waterbuffer op 25-08-2019

 

 

 


• Heraanleg van de derde waterbuffer als de zomer wat meezit ingepland voor augustus 2020

x

x

x


→ Na heraanleg van deze 3 waterbuffers zal onze buffercapaciteit met 2.5 à 3.5 miljoen liters vergroten.


 

◀ TERUG