- 100% REGENWATER 07-04-2019
- 100% REGENWATER

WIJ GEBRUIKEN 100% REGENWATER ALLES WORDT OPGEVANGEN EN GEBUFFERD.. 
- Alle regenwater wordt gebufferd voor hergebruik.

- Zo verkleinen we ook de kans op overstromingen.

- Dat is alvast goed voor milieu en de grondwaterstand.
◀ TERUG