- 100% REGENWATER 07-04-2019
- 100% REGENWATER

WIJ GEBRUIKEN 100% REGENWATER ALLES WORDT OPGEVANGEN EN GEBUFFERD.. 
- Alle regenwater wordt gebufferd voor hergebruik.

- Zo verkleinen we ook de kans op wateroverlast.

- Dat is alvast goed voor milieu en de grondwaterstand.


• Heraanleg van kleine waterbuffer/1 langs de Roeselaarsestraat op 01-10-2018

 

 

 

 


• Heraanleg van waterbuffer/2 achter serre op 25-08-2019

 

 

 

 


• De heraanleg van waterbuffer/3 achter serre is ingepland voor 2020


• De heraanleg van waterbuffer/4 achter serre is ingepland voor 2021


→ Na heraanleg van alle waterbuffers vergroot onze watercapaciteit met 2 à 2.5 miljoen liters.


 

◀ TERUG